Starożytność

Zbiory z okresów przedrzymskiego, wpływów rzymskich i wędrówek ludów pochodzą głównie z badań na cmentarzyskach i na terenie osiedli z okresu od ostatnich wieków przez Chrystusem po schyłek starożytności. Nie brakuje tu jednak również skarbów oraz znalezisk pojedynczych przedmiotów, w tym brązowych, srebrnych czy złotych monet z Cesarstwa Rzymskiego, a także monet bizantyjskich. W tej części zbiorów archeologicznych na szczególne wyróżnienie zasługują przedmioty odkryte w grobach, a przede wszystkim zabytki pochodzące z mogił arystokracji pochowanej w okolicach Lubieszewa, zaopatrzone m.in. w liczne importy z obszarów Cesarstwa Rzymskiego. Na uwagę zasługuje również kunsztownie i bogato zdobiona biżuteria kruszcowa, jak np. srebrne bransolety czy zapinki ze złotymi aplikacjami. Do unikatowych zabytków należy także duża srebrna, pozłacana zapinka palczasta ze schyłku starożytności.

 • Awers złotego solida cesarza Zenona z Malechowa, (powiat sławieński), wybity w Konstantynopolu w latach 476–491, waga 4,1 g, fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Autor: Brak danych
 • Rewers złotego solida cesarza Zenona z Malechowa, (powiat sławieński), wybity w Konstantynopolu w latach 476–491, waga 4,1 g, fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Autor: Brak danych
 • Gliniane naczynie wazowate z Reska (powiat łobeski), zdobione ornamentem stempelkowym. Okres Wędrówek Ludów (V w.n.e.), wysokość: 9,4 cm, średnica wylewu: 9 cm, średnica brzuśca: 12 cm, fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Autor: Brak danych
 • Srebrne, pozłacane fibule ze Świelina (powiat koszaliński), tarczki zdobione ornamentyką wycinaną w stylu Sjörup, nóżki srebrnym drucikiem „perełkowatym”, Okres Wędrówek Ludów (V w. n. e.), długość: 19,5cm, fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Autor: Brak danych
 • Szklany pucharek „typu Kowalki” z Borkowic (pow. koszaliński), zdobiony szlifowanymi owalami, Okres Wędrówek Ludów (2. połowa IV w. n.e.), 10,2 cm, fot. G. Solecki/A. Piętak.
 • Autor: Brak danych
 • Skarb około 160 srebrnych monet (m.in. Wespazjana, Tytusa, Trajana, Hadriana, Antonina Piusa i Marka Aureliusza) z Reska, (powiat łobeski) zdeponowanych w niewielkim naczyniu glinianym o wysokości 9,5 cm, najstarsza moneta datowana na lata 69–71, najmłodsza na lata 193–211, fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Autor: Brak danych
 • Czarka szklana z grobu szkieletowego w Kosinie (powiat pyrzycki), zdobiona pionowymi żeberkami, wysokość 4,9 cm, średnica 11,8 cm, okres wpływów rzymskich (2. połowa I w. n.e.), fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Autor: Brak danych
 • Przęślica bursztynowa z Lubowidza (powiat lęborski) złożona z 5 cylindrycznych i 2 profilowanych segmentów, 22,3 cm, okres wpływów rzymskich (I–II w. n.e.), fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Autor: Brak danych
 • Wyposażenie grobu z Lekowa (powiat świdwiński): garnek gliniany z dwoma uchami o wysokości 27 cm, fibula z brązu typu A67, cztery fibule z brązu typu A45, dwa brązowe okucia końca rogu do picia, cztery brązowe części pasa wraz ze sprzączką, igła z brązu, nóż żelazny, nożyk sierpikowaty z żelaza, szydło żelazne, brzytwa żelazna i krzesiwo żelazne, okres wpływów rzymskich (1 połowa I w. n.e.), fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Autor: Brak danych
 • Misa z brązu na stopce z Grąbczyna (powiat szczecinecki) wewnątrz posrebrzana z inskrypcją PRIMVS umieszczoną na dnie, wysokość 5,5 cm, średnica wylewu 12,8 cm, okres wpływów rzymskich (III w. n.e.), fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Autor: Brak danych
 • Gliniany talerz „terra sigillata” z cmentarzyska w Gronowie (powiat drawski), po wewnętrznej stronie posiada stempel imienny COOCV SF, średnica: 18 cm, okres wpływów rzymskich (2. połowa II w. n.e.), fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Autor: Brak danych
 • Zbliżenie pasa ornamentacyjnego wazy glinianej z Iglic-Orzeszkowa (pow. łobeski) złożonego z meandra klasycznego oraz listwy plastycznej, okres wpływów rzymskich (I–II w. n.e.), fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Autor: Brak danych
 • Naczynia gliniane z Iglic-Orzeszkowa (pow. łobeski): situlowate z dwoma uchami, zdobione wątkiem meandra klasycznego, wysokość: 28 cm, średnica wylewu 19 cm; wazowate, zdobione wątkiem meandra blankowego, wysokość: 13,5 cm, średnica wylewu: 22,8 cm; waza z dwoma uchami, zdobiona wątkiem meandra klasycznego, wysokość: 19,5 cm, średnica wylewu 11 cm, okres wpływów rzymskich (I–II w. n.e.), fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Autor: Brak danych
 • Żelazny pas łańcuchowy z Wąwelnicy (pow. policki), złożony z 13 blaszanych ogniw o migdałowatym kształcie, połączonych pierścieniami, 103,4 cm, starszy okres przedrzymski (IV–III w. p.n.e.), fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Autor: Brak danych