Azja

Kolekcja azjatycka liczy około 500 sztuk. Część z nich to pozostałość po przedwojennych zbiorach niemieckich. To grupy tej należą m.in. posągi drewniane naturalnej wielkości z zachowanymi śladami złoceń i polichromii. Figury te pochodzą z Chin i datowane są na XVII i XVIII wiek. Wśród nich warto wymienić posągi przedstawiające Buddę Wajroczanę i Amogasiddhi, Bodhisattwę Guanyin czy posag Jin Tongzi w pozie adoracji, we wnętrzu którego odnaleziono liczne wota opatrzone inskrypcjami. Ze zbiorów poniemieckich do naszych czasów przetrwały również fragmenty zbroi samurajskich, figury kamienne i gliniane z dynastii Tang (Chiny) oraz kronika batacka z Sumatry.

Po wojnie zaczęto gromadzić obiekty związane z religiami wschodnimi, głównie hinduizmem i buddyzmem. Do muzeum trafiały najczęściej eksponaty kupowane w Desach oraz od osób prywatnych. W ten sposób pozyskano kilkadziesiąt figurek drewnianych, brązowych, mosiężnych pochodzących z Chin, Tybetu, Mongolii, Wietnamu, Laosu, Kambodży oraz Indii datowanych na XIX wiek i przełom XIX i XX wieku, przedstawiających postaci bóstw związanych z hinduizmem (m.in. Śiwa, Ganesha) oraz buddyzmem (przedstawienia buddy i bodhisattwów).

Muzeum pozyskało również kolekcję thangk i tsakli – tybetańskich obrazów o tematyce religijnej pochodzących z przełomu XIX/XX wieku oraz inne przedmioty rytualne (m.in. vajry, bębenek damaru oraz młynek modlitewny z wypisanymi na powierzchni mantrami).

Obok obiektów sakralnych kupowano również naczynia porcelanowe i drzeworyty z Chin oraz japońskie ukiyo-e. Od osób prywatnych pozyskano ciekawą kolekcję (9 sztuk) tsub japońskich z okresu Edo (XVII–XIX wiek) oraz zbiór 31 katagami różnych typów (jizomari, jishiro, kojishiro) datowanych na drugą połowę XIX wieku, ukazujących uroki japońskiej flory i fauny.

Muzeum gromadzi również przedmioty typowo etnograficzne. Na początku lat 70. kolekcję kilkudziesięciu obiektów pozyskanych w Nepalu podarował Jacek Łapott. Do muzeum trafiły: kukri, szable indyjskie typu talwar, maski, wota gliniane oraz figurki grobowe.

W 1976 roku muzeum otrzymało kolejny dar: załoga s/y Zew Morza, jachtu flagowego Polskiego Związku Żeglarskiego, przekazała do Działu Kultur Pozaeuropejskich kolekcję kilkunastu obiektów z wyspy Timor leżącej w południowo-wschodniej Azji. Obok naczyń glinianych, kotwic z koralowców i pływaków do muzeum dostarczona została również łódź dłubanka z pływakiem.

Wśród kolekcji etnograficznych warto wymienić również zespół obiektów zakupionych w 1981 roku od Marii Wrońskiej-Friend prezentujących przykłady kultury materialnej ludu Ifugao z wyspy Luzon na Filipinach. Muzeum wzbogaciło się o tkaniny typu gamong, binod oraz naczynia gliniane, wyroby plecionkarskie, narzędzia i broń.

W 1989 roku muzeum wzbogaciło się o inne przykłady broni, tym razem z indonezyjskiej wyspy Lombok. Do zbiorów trafiło 11 sztuk broni białej (m.in. krisy i tasaki inkrustowane srebrem) z połowy XIX wieku.