Numizmatyka

Zbiory Działu Numizmatyki liczą ponad 30 tysięcy zabytków pochodzących z czasów starożytnych po najnowsze. Historia gromadzenia publicznych zbiorów numizmatycznych sięga XIX wieku i związana jest z muzeami szczecińskimi powstałymi na bazie zainteresowań kolekcjonerskich miłośników oraz badaczy zachodniopomorskiej historii i starożytności związanych z Towarzystwem Historii i Starożytności Pomorza (Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterumskunde). Zabytki numizmatyczne pozyskiwano przede wszystkim dzięki odkryciom i znaleziskom. W 1944 roku wszystkie cenniejsze numizmaty zostały ewakuowane w głąb Niemiec.

W powojennej historii gromadzenia zbiorów numizmatycznych przełomowe znaczenie miał 1952 rok, kiedy to utworzono Gabinet Numizmatyczny. Przejął on pozostałą po przedwojennym zbiorze część obiektów – niewielki zespół (1422 egzemplarzy) głównie drobnych monet niemieckich i zachodniopomorskich oraz bliżej nieokreśloną liczbę zabytków sfragistycznych (tłoków pieczętnych i odcisków lakowych pieczęci). Do końca lat 60. XX wieku zbiory powiększały się głównie dzięki darom i przekazom. Była to jednak kolekcja różnorodna  z przewagą monet wielu nowożytnych państw europejskich. Najliczniejszą grupę stanowiły monety niemieckie, chociaż nie brakowało obiektów z krajów egzotycznych. Od lat 70. ubiegłego wieku dzięki stałym zakupom i licznym przekazom dział zgromadził kilka kolekcji systematycznych stanowiących jego największy dorobek: monet polskich, europejskich i pozaeuropejskich, antycznych, medali i odznaczeń oraz pieczęci i tłoków. Najcenniejszy jest jednak zbiór licznych skarbów i znalezisk oraz monet zachodniopomorskich, który umożliwia realizację wielu tematów badawczych, jak również prezentację dziejów monety na Pomorzu Zachodnim na stałej wystawie Mennictwo zachodniopomorskie od XII do XIX wieku.

  • Grecja, Macedonia, Aleksander III Wielki, tetradrachma 336 – 323 p.n.e., srebro, Ø 28,2 mm, fot. M. Pawłowski
  • Autor: Brak danych
  • Skarb monet chińskich ze Świnoujścia, brąz, X-XX w., fot. M. Pawłowski
  • Autor: Brak danych
  • Fałszerskie tłoki do bicia monet pruskich wartości 1/48 talara z 1734 r., żelazo, fot. M. Pawłowski
  • Autor: Brak danych

XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny

XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny odbędzie się w Warszawie 11‒16 września 2022 roku. To wydarzenie niezwykłej wagi, ponieważ po raz pierwszy organizowane jest w Polsce.

Na kilkunastu równoległych sesjach wygłoszonych zostanie ponad 500 referatów, ponadto w Warszawie, Krakowie i innych miastach otwarte zostaną czasowe wystawy numizmatyczne, którym towarzyszyć będą katalogi. Przewidzianych jest wiele innych imprez towarzyszących i tradycyjnie wyemitowany zostanie okolicznościowy medal.

Głównym organizatorem jest Uniwersytet Warszawski, a współorganizatorami są: Muzeum Narodowe w Warszawie i Muzeum Narodowe w Krakowie, Zamek Królewski w Warszawie, Narodowy Bank Polski oraz Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.

Pracami przygotowawczymi kieruje Komitet Organizacyjny z prof. Aleksandrem Burschem na czele. Wśród jego członków są naukowcy i muzealnicy, m.in. Muzeum Narodowe w Szczecinie reprezentuje Genowefa Horoszko, kierownik Działu Numizmatyki.

Serwis internetowy Kongresu: www.inc2022.pl

kongres numizmatyczny