Numizmatyka

Zbiory Działu Numizmatyki liczą ponad 30 tysięcy zabytków pochodzących z czasów starożytnych po najnowsze. Historia gromadzenia publicznych zbiorów numizmatycznych sięga XIX wieku i związana jest z muzeami szczecińskimi powstałymi na bazie zainteresowań kolekcjonerskich miłośników oraz badaczy zachodniopomorskiej historii i starożytności związanych z Towarzystwem Historii i Starożytności Pomorza (Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterumskunde). Zabytki numizmatyczne pozyskiwano przede wszystkim dzięki odkryciom i znaleziskom. W 1944 roku wszystkie cenniejsze numizmaty zostały ewakuowane w głąb Niemiec.

W powojennej historii gromadzenia zbiorów numizmatycznych przełomowe znaczenie miał 1952 rok, kiedy to utworzono Gabinet Numizmatyczny. Przejął on pozostałą po przedwojennym zbiorze część obiektów – niewielki zespół (1422 egzemplarzy) głównie drobnych monet niemieckich i zachodniopomorskich oraz bliżej nieokreśloną liczbę zabytków sfragistycznych (tłoków pieczętnych i odcisków lakowych pieczęci). Do końca lat 60. XX wieku zbiory powiększały się głównie dzięki darom i przekazom. Była to jednak kolekcja różnorodna  z przewagą monet wielu nowożytnych państw europejskich. Najliczniejszą grupę stanowiły monety niemieckie, chociaż nie brakowało obiektów z krajów egzotycznych. Od lat 70. ubiegłego wieku dzięki stałym zakupom i licznym przekazom dział zgromadził kilka kolekcji systematycznych stanowiących jego największy dorobek: monet polskich, europejskich i pozaeuropejskich, antycznych, medali i odznaczeń oraz pieczęci i tłoków. Najcenniejszy jest jednak zbiór licznych skarbów i znalezisk oraz monet zachodniopomorskich, który umożliwia realizację wielu tematów badawczych, jak również prezentację dziejów monety na Pomorzu Zachodnim na stałej wystawie Mennictwo zachodniopomorskie od XII do XIX wieku.

XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny

XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny odbędzie się w Warszawie 11‒16 września 2022 roku. To wydarzenie niezwykłej wagi, ponieważ po raz pierwszy organizowane jest w Polsce.

Na kilkunastu równoległych sesjach wygłoszonych zostanie ponad 500 referatów, ponadto w Warszawie, Krakowie i innych miastach otwarte zostaną czasowe wystawy numizmatyczne, którym towarzyszyć będą katalogi. Przewidzianych jest wiele innych imprez towarzyszących i tradycyjnie wyemitowany zostanie okolicznościowy medal.

Głównym organizatorem jest Uniwersytet Warszawski, a współorganizatorami są: Muzeum Narodowe w Warszawie i Muzeum Narodowe w Krakowie, Zamek Królewski w Warszawie, Narodowy Bank Polski oraz Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.

Pracami przygotowawczymi kieruje Komitet Organizacyjny z prof. Aleksandrem Burschem na czele. Wśród jego członków są naukowcy i muzealnicy, m.in. Muzeum Narodowe w Szczecinie reprezentuje Genowefa Horoszko, kierownik Działu Numizmatyki.

Serwis internetowy Kongresu: www.inc2022.pl

kongres numizmatyczny