Numizmatyka - Muzeum Narodowe w Szczecinie

Zbiory Działu Numizmatyki liczą ponad 30 tysięcy zabytków pochodzących z czasów starożytnych po najnowsze. Historia gromadzenia publicznych zbiorów numizmatycznych sięga XIX wieku i związana jest z muzeami szczecińskimi powstałymi na bazie zainteresowań kolekcjonerskich miłośników oraz badaczy zachodniopomorskiej historii i starożytności związanych z Towarzystwem Historii i Starożytności Pomorza (Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterumskunde). Zabytki numizmatyczne pozyskiwano przede wszystkim dzięki odkryciom i znaleziskom. W 1944 roku wszystkie cenniejsze numizmaty zostały ewakuowane w głąb Niemiec.

W powojennej historii gromadzenia zbiorów numizmatycznych przełomowe znaczenie miał 1952 rok, kiedy to utworzono Gabinet Numizmatyczny. Przejął on pozostałą po przedwojennym zbiorze część obiektów – niewielki zespół (1422 egzemplarzy) głównie drobnych monet niemieckich i zachodniopomorskich oraz bliżej nieokreśloną liczbę zabytków sfragistycznych (tłoków pieczętnych i odcisków lakowych pieczęci). Do końca lat 60. XX wieku zbiory powiększały się głównie dzięki darom i przekazom. Była to jednak kolekcja różnorodna  z przewagą monet wielu nowożytnych państw europejskich. Najliczniejszą grupę stanowiły monety niemieckie, chociaż nie brakowało obiektów z krajów egzotycznych. Od lat 70. ubiegłego wieku dzięki stałym zakupom i licznym przekazom dział zgromadził kilka kolekcji systematycznych stanowiących jego największy dorobek: monet polskich, europejskich i pozaeuropejskich, antycznych, medali i odznaczeń oraz pieczęci i tłoków. Najcenniejszy jest jednak zbiór licznych skarbów i znalezisk oraz monet zachodniopomorskich, który umożliwia realizację wielu tematów badawczych, jak również prezentację dziejów monety na Pomorzu Zachodnim na stałej wystawie Mennictwo zachodniopomorskie od XII do XIX wieku.