Medale i odznaczenia

W zbiorze medali i odznaczeń, liczącym około 2 tysiący zabytków, dominują medale polskie powstałe po 1945 roku, projektowane przez znanych polskich medalierów: Józefa Aumillera, Bronisława Chromego, Edwarda Gorola,Józefa Gosławskiego, Józefa Stasińskiego i Wacława Kowalika. Warte uwagi są również medale i plakiety pochodzące z okresu od XVIII do początków XX wieku, upamiętniające wybitnych ludzi i ważne wydarzenia, np. plakieta na otwarcie Akademii Lubranieckich w Poznaniu. Występują tu twórcy kilku pokoleń, przedstawiciele różnych kierunków i tendencji w europejskim medalierstwie, artyści tej miary co Johann F. Holzhaeusser, Jan Hoehn młodszy czy Philips Müller.

Ozdobą skromnego zespołu odznaczeń jest część zakupionej w latach 70. XX wieku spuścizny po generale Franciszku Dzierżykraj-Morawskim (1783–1861, uczestnik wojen napoleońskich, minister wojny w czasie powstania listopadowego w 1831, poeta i tłumacz) oraz jego synu Tadeuszu (1821–1888, wicemarszałek Sejmu Wielkiego Księstwa Poznańskiego, szambelan Wilhelma I,  króla Prus).