Medale i odznaczenia

W zbiorze medali i odznaczeń, liczącym około 2 tysiący zabytków, dominują medale polskie powstałe po 1945 roku, projektowane przez znanych polskich medalierów: Józefa Aumillera, Bronisława Chromego, Edwarda Gorola,Józefa Gosławskiego, Józefa Stasińskiego i Wacława Kowalika. Warte uwagi są również medale i plakiety pochodzące z okresu od XVIII do początków XX wieku, upamiętniające wybitnych ludzi i ważne wydarzenia, np. plakieta na otwarcie Akademii Lubranieckich w Poznaniu. Występują tu twórcy kilku pokoleń, przedstawiciele różnych kierunków i tendencji w europejskim medalierstwie, artyści tej miary co Johann F. Holzhaeusser, Jan Hoehn młodszy czy Philips Müller.

Ozdobą skromnego zespołu odznaczeń jest część zakupionej w latach 70. XX wieku spuścizny po generale Franciszku Dzierżykraj-Morawskim (1783–1861, uczestnik wojen napoleońskich, minister wojny w czasie powstania listopadowego w 1831, poeta i tłumacz) oraz jego synu Tadeuszu (1821–1888, wicemarszałek Sejmu Wielkiego Księstwa Poznańskiego, szambelan Wilhelma I,  króla Prus).

 • Ernest Ludwik i Zofia Jadwiga, medalion z okazji zaślubin, Heinrich Rapusch, Berlin, 1589, srebro złocone, 60,4 mm x 52,5 mm, fot. M. Pawłowski
 • Autor: Brak danych
 • Bogusław XIV, medalion, ok. 1635, złoto, emalia, 62,4 mm x 52,4 mm, fot. M. Pawłowski
 • Autor: Brak danych
 • J. Wysocki, plakieta pamiątkowa z okazji otwarcia Akademii Lubranieckich w Poznaniu, 1926, srebro, 85,6 mm x 75,5 mm, fot. M. Pawłowski
 • Autor: Brak danych
 • B. Chromy, medal z okazji 15-lecia ochrony zabytków w woj. koszalińskim, 1973, brąz, Ø 71,8 mm, fot. M. Pawłowski
 • Autor: Brak danych
 • J. Gosławski, R. Massalski, W. Tołkin, medal „W pięćsetlecie powrotu Gdańska do Polski”, 1954, brąz, Ø 60,0 mm, fot. M. Pawłowski
 • Autor: Brak danych
 • J. Aumiller, 10 rocznica „Wojny 1920 roku”, 1930, srebro, Ø 55,1 mm, fot. M. Pawłowski
 • Autor: Brak danych
 • Gen. Franciszek Dzierżykraj-Morawski (1783-1861), odznaczenia: Znak Honorowy za Długą i Nieskazitelną Służbę Wojskową - XX lat (1830), złoto; Krzyż Kawalerski Orderu Virtuti Militari III klasy (1812), złoto, emalia; Order św. Stanisława I klasy (1829), złoto, emalia; Gwiazda Orderu św. Stanisława I klasy (po 1832), srebro, emalia; Order św. Anny II klasy z brylantami (przed 1825), złoto, srebro, emalia, kryształ górski, fot. M. Pawłowski
 • Autor: Brak danych
 • Tadeusz Dzierżykraj-Morawski (1821-1888), odznaczenia: Order Czerwonego Orła IV klasy, srebro, emalia; Gwiazda Orderu św. Grobu I klasy, srebro, emalia; Order św. Grobu I klasy, złoto, emalia; Order Czerwonego Orła III klasy, złoto, emalia, fot. M. Pawłowski
 • Autor: Brak danych