Początki zbiorów pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie sięgają okresu tuż po wojnie, kiedy udało się zabezpieczyć niecałe tysiąc sztuk obiektów etnograficznych pochodzących z krajów pozaeuropejskich, pozostałych po zbiorach dwóch przedwojennych muzeów szczecińskich. Były to przede wszystkim eksponaty pozyskane na terenach dawnych niemieckich kolonii w Afryce i na wyspach Pacyfiku. Większość z nich (718 sztuk) trafiła w 1951 roku do Muzeum Kultur i Sztuki Ludowej w Młocinach koło Warszawy (dzisiejsze Państwowe Muzeum Etnograficzne). W Szczecinie zostały pojedyncze okazy, które znalazły się pod opieką Działu Morskiego ówczesnego Muzeum Pomorza Zachodniego.

Zbiory afrykańskie Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie należą do jednych z większych w Polsce. Liczą około 8 tysięcy obiektów etnograficznych oraz 25 tysięcy zabytków archeologicznych.

Kolekcja azjatycka liczy około 500 sztuk. Część z nich to pozostałość po przedwojennych zbiorach niemieckich. To grupy tej należą m.in. posągi drewniane naturalnej wielkości z zachowanymi śladami złoceń i polichromii. Figury te pochodzą z Chin i datowane są na XVII i XVIII wiek. Wśród nich warto wymienić posągi przedstawiające Buddę Wajroczanę i Amogasiddhi, Bodhisattwę Guanyin czy posag Jin Tongzi w pozie adoracji, we wnętrzu którego odnaleziono liczne wota opatrzone inskrypcjami. Ze zbiorów poniemieckich do naszych czasów przetrwały również fragmenty zbroi samurajskich, figury kamienne i gliniane z dynastii Tang (Chiny) oraz kronika batacka z Sumatry.

Amerykańskie zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie liczą obecnie ponad 1,5 tysiąca sztuk. Pozyskiwane są przede wszystkim dzięki wyprawom naukowym oraz osobom indywidualnym. Nieliczne pochodzą z przedwojennych muzeów Szczecina. Gromadzenie zabytków z Ameryki Południowej zapoczątkowała współpraca muzeum z Polską Wyprawą Naukową w Andy, zorganizowaną w 1978 roku m.in. przez Komisję Archeologiczną i Amerykanistyczną Polskiej Akademii Nauk. Dzięki niej zbiory muzeum powiększyły się o ponad 200 różnorodnych przedmiotów ukazujących kulturę Indian Quechua, głównie z rejonu Huacho Sin Pescado w dep. Lima (Peru). Były to m.in. narzędzia rolnicze (w tym narzędzia zespołowe, takie jak calza i taclla), naczynia glinianie, naczynia z tykwy, instrumenty muzyczne, odzież, koce wełniane, biżuteria, szopki bożonarodzeniowe retablo oraz krzyże pasyjne caminante, a także łódź cabalito z trzciny tottora z Trujillo.

Zbiory oceaniczne Muzeum Narodowego w Szczecinie liczą około 1 tysiąca sztuk. Obejmują przede wszystkim obiekty z Papui-Nowej Gwinei, a także niewielką kolekcję australijską. Większość z nich pozyskano dzięki współpracy z naukowcami. Innymi źródłami były kolekcje osób prywatnych i antykwariaty, jak również dary od uczestników wypraw żeglarskich. Muzeum posiada ponadto 57 eksponatów z przedwojennych muzeów szczecińskich, m.in.: kłodowy bęben szczelinowy z Wysp Admiralicji oraz pochodzące z tego samego terenu włócznie z ostrzem z obsydianu. Większość tych obiektów wiąże się z osobą Georga Buschana, szczecińskiego lekarza i zapalonego miłośnika egzotyki.