Antiquity

Collection from the Pre-Roman, Roman and Migration Period were uncovered mainly on archaeological excavations on burial sites and settlements going back to the time between final centuries before Christ and the close of antiquity. However, there is no lack of hoards or single finds, including bronze, silver or gold coins minted in the Roman Empire as well as Byzantine ones. Among this part of archaeological collection particularly worth noting are grave goods, especially finds uncovered in graves of aristocracy buried in the area of Lubieszewo, furnished with, among others, numerous imports from the territory of the Roman Empire. Of interest is also intricate and elaborately decorated jewellery of precious metals, such as silver bracelets or fibulae with gold appliqué. Unique finds include also a big, stunning silver and gold plated fibula dated at the final stages of antiquity.

 • Awers złotego solida cesarza Zenona z Malechowa, (powiat sławieński), wybity w Konstantynopolu w latach 476–491, waga 4,1 g, fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Author: No Data
 • Rewers złotego solida cesarza Zenona z Malechowa, (powiat sławieński), wybity w Konstantynopolu w latach 476–491, waga 4,1 g, fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Author: No Data
 • Gliniane naczynie wazowate z Reska (powiat łobeski), zdobione ornamentem stempelkowym. Okres Wędrówek Ludów (V w.n.e.), wysokość: 9,4 cm, średnica wylewu: 9 cm, średnica brzuśca: 12 cm, fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Author: No Data
 • Srebrne, pozłacane fibule ze Świelina (powiat koszaliński), tarczki zdobione ornamentyką wycinaną w stylu Sjörup, nóżki srebrnym drucikiem „perełkowatym”, Okres Wędrówek Ludów (V w. n. e.), długość: 19,5cm, fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Author: No Data
 • Szklany pucharek „typu Kowalki” z Borkowic (pow. koszaliński), zdobiony szlifowanymi owalami, Okres Wędrówek Ludów (2. połowa IV w. n.e.), 10,2 cm, fot. G. Solecki/A. Piętak.
 • Author: No Data
 • Skarb około 160 srebrnych monet (m.in. Wespazjana, Tytusa, Trajana, Hadriana, Antonina Piusa i Marka Aureliusza) z Reska, (powiat łobeski) zdeponowanych w niewielkim naczyniu glinianym o wysokości 9,5 cm, najstarsza moneta datowana na lata 69–71, najmłodsza na lata 193–211, fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Author: No Data
 • Czarka szklana z grobu szkieletowego w Kosinie (powiat pyrzycki), zdobiona pionowymi żeberkami, wysokość 4,9 cm, średnica 11,8 cm, okres wpływów rzymskich (2. połowa I w. n.e.), fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Author: No Data
 • Przęślica bursztynowa z Lubowidza (powiat lęborski) złożona z 5 cylindrycznych i 2 profilowanych segmentów, 22,3 cm, okres wpływów rzymskich (I–II w. n.e.), fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Author: No Data
 • Wyposażenie grobu z Lekowa (powiat świdwiński): garnek gliniany z dwoma uchami o wysokości 27 cm, fibula z brązu typu A67, cztery fibule z brązu typu A45, dwa brązowe okucia końca rogu do picia, cztery brązowe części pasa wraz ze sprzączką, igła z brązu, nóż żelazny, nożyk sierpikowaty z żelaza, szydło żelazne, brzytwa żelazna i krzesiwo żelazne, okres wpływów rzymskich (1 połowa I w. n.e.), fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Author: No Data
 • Misa z brązu na stopce z Grąbczyna (powiat szczecinecki) wewnątrz posrebrzana z inskrypcją PRIMVS umieszczoną na dnie, wysokość 5,5 cm, średnica wylewu 12,8 cm, okres wpływów rzymskich (III w. n.e.), fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Author: No Data
 • Gliniany talerz „terra sigillata” z cmentarzyska w Gronowie (powiat drawski), po wewnętrznej stronie posiada stempel imienny COOCV SF, średnica: 18 cm, okres wpływów rzymskich (2. połowa II w. n.e.), fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Author: No Data
 • Zbliżenie pasa ornamentacyjnego wazy glinianej z Iglic-Orzeszkowa (pow. łobeski) złożonego z meandra klasycznego oraz listwy plastycznej, okres wpływów rzymskich (I–II w. n.e.), fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Author: No Data
 • Naczynia gliniane z Iglic-Orzeszkowa (pow. łobeski): situlowate z dwoma uchami, zdobione wątkiem meandra klasycznego, wysokość: 28 cm, średnica wylewu 19 cm; wazowate, zdobione wątkiem meandra blankowego, wysokość: 13,5 cm, średnica wylewu: 22,8 cm; waza z dwoma uchami, zdobiona wątkiem meandra klasycznego, wysokość: 19,5 cm, średnica wylewu 11 cm, okres wpływów rzymskich (I–II w. n.e.), fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Author: No Data
 • Żelazny pas łańcuchowy z Wąwelnicy (pow. policki), złożony z 13 blaszanych ogniw o migdałowatym kształcie, połączonych pierścieniami, 103,4 cm, starszy okres przedrzymski (IV–III w. p.n.e.), fot. G. Solecki/A. Piętak
 • Author: No Data