Konferencja dot. sytuacji na Białorusi: Odrodzimy się z popiołów

Zapraszamy we wtorek, 19 października, o godzinie 17.00 do Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy na konferencję dotyczącą sytuacji na Białorusi pt. „Odrodzimy się z popiołów”.

Wydarzenie odbędzie się w sali konferencyjnej – przestrzeni dialogu. Organizatorami są: inicjatywa społeczna „Białorusini w Szczecinie” oraz MNS–CDP. 

Spotkanie będzie poświęcone bieżącej sytuacji na Białorusi. Przypomniane zostaną najważniejsze momenty z najnowszej historii Białorusi – od systemu komunistycznego po reżim Aleksandra Łukaszenki, który osiągnął apogeum latem ubiegłego roku, kiedy doszło do sfałszowania wyborów prezydenckich. 

Konferencja ma na celu ukazanie punktu widzenia Białorusinów zmuszonych do emigracji z powodów politycznych i szukania schronienia w Polsce. Omówiony zostanie też stosunek Polaków do wydarzeń na Białorusi – organizatorzy przygotowali prezentację multimedialną. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w spotkaniu będzie mogło wziąć udział do 25 osób. Pozostali zainteresowani mogą oglądać spotkanie on-line na stronie MNS–CDP w serwisie Facebook.