„Wspólnota” to tytuł jednej z wystaw w MNS (obok „Siły Kobiet”), będących kontynuacją Festiwalu DUOS, który dwa razy w tym roku odbył się w Kilifi w Kenii. Zorganizowany przez Akademię Sztuki w Szczecinie oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie,  więcej

Wystawa „Siła kobiet” jest kontynuacją Festiwalu DUOS zainicjowanego przez Akademię Sztuki w Szczecinie i realizowanego we współpracy z: Muzeum Narodowym w Szczecinie, więcej

Mobilna, wielkoformatowa wystawa „Zabytki z toru wodnego Szczecin – Świnoujście” poświęcona jest zabytkom wydobytym z dna Odry podczas inwestycji ,,Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra”. więcej

Na wystawie prezentowane są nieznane dotychczas zdjęcia z węgierskiej rewolucji w 1956 roku. Kolekcję przekazał do MNS–CDP mieszkaniec Szczecina, do którego zdjęcia trafiły od świadka wydarzeń. więcej

Okazją do zaprezentowania widzom rzadko pokazywanej w Muzeum Narodowym w Szczecinie sztuki Afryki Wschodniej stał się udział naszej instytucji w projekcie „Transkulturowe Perspektywy w Sztuce i Edukacji Artystycznej” (TPAAE), finansowanym z budżetu Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, realizowanym w Kenii.  więcej

Wystawa przedłużona do końca września 2022 roku. Wystawę można oglądać w skrzydle północnym gmachu Muzeum przy Wałach Chrobrego. Ekspozycja stanowi szkic do planowanej stałej Galerii Malarstwa Europejskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie.   więcej

Fundacja Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha i Muzeum Narodowe w Szczecinie zapraszają na prezentacje dynamicznych obrazów w planetarium, dotyczących kosmosu i przyrody. To rodzaj multimedialnego sferycznego kina popularyzującego szeroko rozumiane nauki przyrodnicze. więcej