1. Wieża oraz tarasy widokowe na wieży w obiekcie Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ulicy Wały Chrobrego 3 są obiektem ogólnodostępnym, czynnym dla osób zwiedzających. Aktualne dni i godziny otwarcia znajdują się na stronie internetowej: https://muzeum.szczecin.pl/bilety-godziny-otwarcia.html

2. Podstawą wejścia na wieże oraz tarasy widokowe na wieży jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.

3. Przebywanie oraz korzystanie z wieży oraz tarasów widokowych na wieży odbywa się na własna odpowiedzialność.

4. Przed wejściem na  wieże oraz tarasy widokowe na wieży należy dokonać zakupu biletu wstępu  zgodnie z cennikiem opłat. Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej: http://muzeum.szczecin.pl/bilety-godziny-otwarcia.html

5. Wstęp ze zniżką przysługuje osobom wymienionym w zarządzeniach Dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie. Informacja dostępna jest na stronie internetowej: http://muzeum.szczecin.pl/bilety-godziny-otwarcia.html.
Wydanie biletu ulgowego jest uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi.

6. Zakupione bilety w kasach Muzeum nie podlegają zwrotowi lub wymianie.

7. Faktury wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych w kasie biletowej.

8. Ze względów bezpieczeństwa obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na wieży oraz tarasach widokowych na wieży - maksymalnie do 10 osób. Maksymalny czas przebywania na wieży oraz tarasach widokowych na wieży to 15 minut.

9. Osoby poniżej 16 roku życia mogą przebywać oraz korzystać z tarasów widokowych na wieży tylko pod opieką osób dorosłych. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Dzieci do balustrad mogą podchodzić tylko w bezpośrednim towarzystwie osób dorosłych.

10. Wejście na wieżę oraz tarasy widokowe na wieży wymaga pokonania 230 stopni w wąskiej klatce schodowej bez możliwości odpoczynku po drodze na wysokość 43,45 m.

11. Wszystkie osoby z medycznymi przeciwskazaniami powinny rozważyć własne możliwości oraz zachować szczególną ostrożność.

12. Podczas wchodzenia, przebywania i schodzenia na wieżę oraz tarasy widokowe na wieży należy zachować szczególną ostrożność. Obowiązuje pierwszeństwo dla osób schodzących.

13. Zabrania się wstępu na wieżę oraz tarasy widokowe na wieży osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób który zagraża bezpieczeństwu, zakłóca porządek zwiedzania i narusza ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych.

14. Zabrania się wnoszenia na teren wieży oraz tarasów widokowych na wieży wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne oraz materiałów toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych.

15. Na terenie wieży oraz tarasów widokowych na wieży obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.

16. Zabrania się na wieży oraz tarasach widokowych na wieży:

  • Zrzucania wszelkich przedmiotów,
  • Wspinania się po elementach konstrukcji zabezpieczającej,
  • Wspinania po elewacji,
  • Wspinania oraz wychylania przez barierkę zabezpieczającą,
  • Hałasowania,
  • Uszkadzania elementów konstrukcji i jej wyposażenia, niszczenia sprzętu,
  • Nanoszenia napisów na elementach konstrukcji i jej wyposażenia,
  • Zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników,
  • Biegania po schodach wewnątrz wieży.

17. Na terenie wieży oraz tarasach widokowych na wieży należy zachować spokój w czasie zwiedzania i podporządkować się zaleceniom pracownika Muzeum Narodowego w Szczecinie.

18. W budynku Muzeum oraz na wieży widokowej działa sieć CCTV rejestrująca i archiwizująca obraz.

19. Zakup biletu oraz wejście na teren Muzeum Narodowego w Szczecinie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu przez wszystkich zwiedzających.

20. Pracownik Muzeum Narodowego w Szczecinie ma prawo wyprosić osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu, stwarzające zagrożenie dla siebie i innych osób przebywających na wieży lub tarasach widokowych na wieży bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu.

21. Muzeum Narodowe w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zarówno regulaminu jak i ogólnych zasad BHP.