Konserwacja zbiorów

W 1946 roku Pracownia Ceramiki przy Dziale Archeologii, zajmująca się porządkowaniem zbiorów zabytków wykopaliskowych, zainicjowała działalność konserwatorską w Muzeum Narodowym w Szczecinie, wówczas Muzeum Pomorza Zachodniego. W 1956 roku utworzono Pracownię Konserwacji Zabytków przy Dziale Sztuki. Rozpoczęto wówczas działania profilaktyczne i konserwatorskie w zakresie ochrony zbiorów sztuki, zwłaszcza średniowiecznej i nowożytnej. W 1960 roku utworzono Pracownię Drewna i Metalu przypisaną do Działu Morskiego. W 1971 roku pracownie konserwatorskie zostały merytorycznie zintegrowane i utworzono Dział Konserwacji Zabytków. W 1990 roku pracownie konserwatorskie zlokalizowano w pawilonie na Wałach Chrobrego i przemianowano na Dział Konserwacji Zbiorów. Pod koniec 1990 roku powołano Pracownię Konserwacji Papieru i Skóry, a w 1994 roku rozpoczęto systematyczną konserwację obiektów kamiennych. W 2008 roku powstała Pracownia Konserwacji Mebli, która przejęła opiekę nad zbiorami mebli, broni, makiet oraz modeli statków i okrętów.

Pracownicy Działu Konserwacji wraz z pracownikami poszczególnych działów merytorycznych sprawują opiekę nad zbiorami własnymi oraz obiektami wypożyczanymi przez muzeum. W pracowniach specjalistycznych przeprowadzane są prace konserwatorskie i restauratorskie przy dziełach sztuki (malarstwo, grafika, rzeźba), wyrobach rzemiosła i rzemiosła artystycznego oraz przy obiektach etnograficznych, archeologicznych, nautologicznych pochodzenia europejskiego i pozaeuropejskiego. Dzięki staraniom konserwatorów wystawy stałe i czasowe są stale wzbogacane o interesujące i cenne obiekty, które wcześniej, z uwagi na ich stan, przechowywano w magazynach. Prace badawcze wykonane podczas konserwacji przyniosły szereg ciekawych odkryć z zakresu budowy i historii obiektu. Wyniki tych prac prezentowano na konferencjach naukowych w Łodzi, Toruniu i Ziesar (Niemcy) oraz publikowano w „Biuletynie Konserwatorów Dzieł Sztuki” i „Materiałach Zachodniopomorskich”.

Dział w ograniczonym zakresie prowadzi także działalność edukacyjną i popularyzatorską, udostępniając zwiedzającym swoje pracownie podczas Zachodniopomorskich Festiwali Nauki. W ramach programu Chatka Młodego Konserwatora pracownie działu prowadzą trzydniowe zajęcia praktyczne dla organizacji Jugendbauhütte Stralsund/Szczecin. Grupy młodzieży z Niemiec i Polski zapoznają się problematyką działalności muzeum oraz wykonują pod nadzorem pracowników działu wiele zabiegów konserwatorskich: oczyszczanie, sklejanie, wypełnianie i retuszowanie ubytków, wykonywanie form i odlewanie ornamentów, złocenie złotem płatkowym, dublowanie obrazu na stole próżniowym itp. Ponadto studenci z uczelni polskich, a ostatnio także zagranicznych, odbywają w Dziale Konserwacji staże i praktyki w wybranych pracowniach specjalistycznych.

Konserwatorzy MNS przedstawiali swoje dokonania na wystawach związanych z konserwacją i ochroną zabytków. Wykonany w latach 1962–1965 tzw. lakprofil, będący utrwalonym przekrojem gruntu z wykopu archeologicznego, ukazującym nawarstwienia kulturowe na szczecińskim Podzamczu, przedstawiano w Warszawie na wystawie XXX-lecie konserwatorstwa (obecnie eksponowany w Muzeum Historii Szczecina). W latach 1997–2001 Dział Konserwacji brał udział w wystawach związanych Targami Konserwacji i Renowacji Zabytków Antikon. Prezentowano wówczas najciekawsze realizacje konserwatorskie w formie plansz z fotogramami oraz demonstrowano niektóre techniki stosowane w trakcie prac konserwatorskich i restauratorskich. W 2002 roku muzealni konserwatorzy zrzeszeni w Związku Polskich Artystów Plastyków uczestniczyli w wystawie zbiorowej Sztuka konserwacji – konserwacja sztuki, ukazującej dorobek szczecińskich konserwatorów dzieł sztuki. W Galerii Kierat 1 przedstawiali fotogramy, kopie malarstwa sztalugowego, tablicowego i miniatorskiego oraz prace rzeźbiarskie i rysunkowe. W latach 2001–2005 przeprowadzono rekonstrukcję dekoracji malarskiej holu (wykonanej około 1913 roku) w budynku MNS na Wałach Chrobrego. W 2008 roku konserwatorzy malarstwa rozpoczęli w skrzydle północnym odsłanianie malowideł ściennych w stylu pompejańskim zamalowanych po drugiej wojnie światowej.

Najważniejsze realizacje konserwatorskie w ostatnich latach:

Pracownia Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej

 • Benedix Passig, „Wrzosowiska”, 1916 r., olej, płótno
 • Autor: Brak danych
 • Benedix Passig, „Wrzosowiska”, 1916 r., olej, płótno
 • Autor: Brak danych
 • Benedix Passig, „Wrzosowiska”, 1916 r., olej, płótno
 • Autor: Brak danych
 • Autor nieznany według sztychu Kiliana, „Portret książęcy Jana Fryderyka”, II poł. XVII w., Pomorze, olej, deska
 • Autor: Brak danych
 • Wyrób lokalny, figurka panienki cukrowej z koszem kwiatów, XX w., Tunezja, cukier
 • Autor: Brak danych
 • Wyrób lokalny, figurka panienki cukrowej z koszem kwiatów, XX w., Tunezja, cukier
 • Autor: Brak danych
 • Wyrób lokalny, figurka jeźdźca na koniu, XX w., Tunezja, cukier
 • Autor: Brak danych
 • Wyrób lokalny, figurka jeźdźca na koniu, XX w., Tunezja, cukier
 • Autor: Brak danych
 • Bamana, maska Yayoroby, Mali, drewno polichromowane, sznurek
 • Autor: Brak danych
 • Bamana, maska Yayoroby, Mali, drewno polichromowane, sznurek
 • Autor: Brak danych

Pracownia Konserwacji Ceramiki, Szkła i Kamienia

 • Figura grobowa przedstawiająca taoistyczne bóstwo ziemi Di Guan, Dynastia Tang (618-906), (konserwacja 2010r.)
 • Autor: Brak danych
 • Figura grobowa przedstawiająca taoistyczne bóstwo ziemi Di Guan, Dynastia Tang (618-906), (konserwacja 2010r.)
 • Autor: Brak danych
 • Dzban na mleko, pocz. XX w. Niemcy, kamionka, (konserwacja 1998 i 2012)
 • Autor: Brak danych
 • Dzban na mleko, pocz. XX w. Niemcy, kamionka, (konserwacja 1998 i 2012)
 • Autor: Brak danych
 • Kafel piecowy z przedstawieniem Adama i Ewy, pocz. XVIII w., Niemcy płn., (konserwacja 2002-2003)
 • Autor: Brak danych
 • Kafel piecowy z przedstawieniem Adama i Ewy, pocz. XVIII w., Niemcy płn., (konserwacja 2002-2003)
 • Autor: Brak danych
 • Waza, XVIII w., Stralsund, Niemcy, fajans malowany i złocony, (konserwacja 2004-2005)
 • Autor: Brak danych
 • Waza, XVIII w., Stralsund, Niemcy, fajans malowany i złocony, (konserwacja 2004-2005)
 • Autor: Brak danych
 • Witraż z Kościoła św. Piotra i Pawła w Szczecinie, 1860 r., Königliche Institut für Glasmalerei, Berlin, (konserwacja 2010-2011)
 • Autor: Brak danych
 • Witraż z Kościoła św. Piotra i Pawła w Szczecinie, 1860 r., Königliche Institut für Glasmalerei, Berlin, (konserwacja 2010-2011)
 • Autor: Brak danych
 • Obiekty pozyskane w trakcie badań archeologicznych: zespół ceramiki z osady średniowiecznej w Dargobądzu, (konserwacja 2003 - 2008)
 • Autor: Brak danych
 • Obiekty pozyskane w trakcie badań archeologicznych: zespół ceramiki z osady średniowiecznej w Dargobądzu, (konserwacja 2003 - 2008)
 • Autor: Brak danych
 • Obiekty pozyskane w trakcie badań archeologicznych: zespół ceramiki z osady średniowiecznej w Dargobądzu, (konserwacja 2003 - 2008)
 • Autor: Brak danych
 • Popielnica grobowa z badań w Zwierzynku z wczesnej epoka brązu, (konserwacja 2015)
 • Autor: Brak danych
 • Popielnica grobowa z badań w Zwierzynku z wczesnej epoka brązu, (konserwacja 2015)
 • Autor: Brak danych
 • Ceramika łużycka z Pomietowa, (konserwacja od 2006 roku)
 • Autor: Brak danych
 • Ceramika łużycka z Pomietowa, (konserwacja od 2006 roku)
 • Autor: Brak danych
 • Ceramika łużycka z Pomietowa, (konserwacja od 2006 roku)
 • Autor: Brak danych
 • J. G. Schadow, Rzeźba pomnikowa Fryderyka Wielkiego, 1793, marmur, realizacja we współpracy z rzeźbiarzem R. Zarzyckim, (konserwacja 2007 – 2011)
 • Autor: Brak danych
 • J. G. Schadow, Rzeźba pomnikowa Fryderyka Wielkiego, 1793, marmur, realizacja we współpracy z rzeźbiarzem R. Zarzyckim, (konserwacja 2007 – 2011)
 • Autor: Brak danych
 • Bernhard Bleeker, Rzeźba pomnikowa Mojżesza, 1911, marmur, (konserwacja 2014 – 2015)
 • Autor: Brak danych
 • Bernhard Bleeker, Rzeźba pomnikowa Mojżesza, 1911, marmur, (konserwacja 2014 – 2015)
 • Autor: Brak danych

Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry

 • J. Thouvenin „Zdjęcie z krzyża” wg P. Rubensa, XVIII/XIX w., miedzioryt, akwaforta
 • Autor: Brak danych

Pracownia Konserwacji Drewna i Metali

 • Skrzynia skarbiec, XVI w.(?), Niemcy, żelazo ,żelazo złocone, drewno, (konserwacja 2015)
 • Autor: Brak danych
 • Skrzynia skarbiec, XVI w.(?), Niemcy, żelazo ,żelazo złocone, drewno, (konserwacja 2015)
 • Autor: Brak danych
 • Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, 1825 r., Wilno, Litwa, blacha mosiężna złocona i srebrzona, papier, tkanina, drewno, szkło, (konserwacja 2015)
 • Autor: Brak danych
 • Tablica herbowa trumienna, XVII w., Pomorze Zachodnie, blacha miedziana srebrzona, (konserwacja 2010)
 • Autor: Brak danych

Pracownia Konserwacji Mebli

 • Szafa, XVIII w., stan przed i po konserwacji
 • Autor: Brak danych
 • Sekretera, XIX w., stan przed i po konserwacji
 • Autor: Brak danych
 • Komoda, XVIII w., stan przed i po konserwacji
 • Autor: Brak danych