Materiały dla nauczycieli

Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie od wielu lat współpracuje z nauczycielami, organizując warsztaty, konkursy, konferencje oraz spotkania prezentujące wydarzenia artystyczne towarzyszące wystawom stałym i czasowym. Swoją ofertę ze względu na różnorodność prezentowanych ekspozycji adresujemy do nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz nauczycieli historii, języka polskiego, sztuki, wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Co roku, pod koniec sierpnia, organizujemy we współpracy z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli konferencje metodyczne dla nauczycieli historii i nauczania wczesnoszkolnego, na których prezentujemy naszą ofertę dydaktyczną.

W tej zakładce znajdą Państwo przykładowe scenariusze zajęć, karty pracy do samodzielnego prowadzenia zajęć w przestrzeniach ekspozycyjnych i na lekcjach, materiały dydaktyczne oraz informacje dotyczące konferencji i spotkań organizowanych przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.