Obrazy i tryptyk rysunkowy Waldemara Wojciechowskiego w kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie

Do kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Sztuki Współczesnej włączone zostały prace malarskie i rysunkowe Waldemara Wojciechowskiego z lat 1990–1992.

Zestaw prac obejmuje dyptyk „Niski poziom pionu” (1990), obrazy „Próba wody II” (1990), „Stan pogody” i „Stan pogody 2” (1992) oraz tryptyk przestrzennych rysunków na papierze „Ćwiczenia z geometrii nieeuklidesowej” (1992).

Waldemar Wojciechowski - artysta sztuk wizualnych, projektant, nauczyciel akademicki, od 1986 roku związany ze Szczecinem.

Urodził się w 1958 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu, gdzie w 1985 roku uzyskał dyplom z architektury wnętrz w pracowni prof. Jana Węcławskiego. Po studiach przez około osiem lat uprawiał wolny zawód artysty plastyka, w tym w latach 1990-1994 wraz z Danutą Dąbrowską prowadził studio projektowania graficznego i wydawniczego D&W STUDIO. Od 1994 roku był asystentem w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Instytutu Architektury Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, a w latach 1999-2012 adiunktem. W tym czasie pracował także jako designer, senior designer, art director oraz creative director w szczecińskich agencjach reklamowych Oskar Wegner oraz Moby Dick.

W 1999 roku na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny) obronił doktorat zatytułowany Smoki prawdopodobień-stwa, czyli jak i gdzie istnieje sztuka (promotor: prof. Izabella Gustowska). Sześć lat później na tej samej uczelni na Wydziale Komunikacji Multimedialnej uzyskał habilitację. Od 2010 roku jako profesor nadzwyczajny Akademii Sztuki w Szczecinie kierował (i nadal kieruje) Pracownią Komunikacji Wizualnej na Wydziale Wzornictwa, a w latach 2016-2019 sprawował funkcję prorektora do spraw artystycznych, studenckich i współpracy międzynarodowej. Był promotorem doktoratu Zbigniewa Rogalskiego (Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2015) oraz recenzentem doktoratów: Jerzego Dobrzańskiego (Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 2014) i Marcina Chomickiego (Wydział Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 2013). Od 2023 r. profesor zwyczajny; od kwietnia 2023 r. dyrektor Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuki
w Szczecinie.


Brał udział w tworzeniu stowarzyszenia Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie, której do 2013 roku był wiceprezesem. W 1987 roku wraz z Danutą Dabrowską zainicjował akcję ratowania przed rozbiórką tzw. Starej Transformatorowni przy ul. Św. Ducha w Szczecinie, przedstawiając pomysł przeznaczenia jej na miejsce prezentacji sztuki współczesnej (obecnie w tym miejscu działa TRAFO Trafostacja Sztuki). Jest także współzałożycielem Stowarzyszenia OFFicyna i niezależnej galerii Miejsce Sztuki OFFicyna. W jego dorobku znajduje się kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą, projekty wystaw i wydawnictw oraz kilka tysięcy projektów z zakresu komunikacji wizualnej, w tym między innymi kompleksowe opracowanie identyfikacji wizualnej Muzeum Narodowego w Szczecinie. Bywał nagradzany za osiągnięcia artystyczne, projektowe, dydaktyczne i organizacyjne.

 

 

W.Wojciechowski niski poziom pionow 120x160 dyptykOCo 1990

Niski poziom pionu, obraz dwuczęściowy
akryl, grafit na płótnie, 240x160 cm (2 części po 120x160 cm), 1990

 

 

W.Wojciechowski proba wody II 120x160 1990

Próba wody II
akryl, grafit na płótnie, 120x160 cm, 1990

 

 

W.Wojciechowski stan pogody 1992

Stan pogody
akryl, grafit na płótnie, 200x130 cm, 1992

 

 

W.Wojciechowski stan pogody 2 1992

 

4. Stan pogody 2
akryl, grafit na płótnie, 120x160 cm, 1992

 

 

W.Wojciechowski Cwiczenia z geometrii nieeuklidesowej tryptyk 3 szt po 90x90 1992

Ćwiczenia z geometrii nieeuklidesowej:
ćw. 1 – kwadrat, którego jest za mało;
ćw. 2 – kwadrat, którego jest za dużo;
ćw. 3 – kwadrat potencjalnie nieskończony
przestrzenny rysunek na papierze, montowany na obitym płótnem blejtramie
grafit, papier, emulsja akrylowa, 3 części po 90x90 cm, 1992