Wirtualny katalog wystawy "Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku"

Katalog wystawy Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku jest już dostępny bezpłatnie w formie elektronicznej w formacie .pdf na stronie poświęconej projektowi Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość. Centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza.

Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku / Verborgene Botschaften. Kunst in Pommern im 16. und 17. Jahrhundert, kat. wyst., red. M. Frankowska-Makała, R. Makała, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2022, publikacja cyfrowa.

Liczący 362 strony katalog wystawy Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku oprócz eseju poświęconego sztuce nowożytnej na Pomorzu zawiera 71 obszernych not katalogowych poświęconych zabytkom ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Znalazły się w nim nie tylko dzieła malarstwa i rzeźby, ale także wyroby złotnicze, ceramiczne oraz militaria. Część katalogowa podzielona została – zgodnie z układem wystawy – na trzy rozdziały: Sztuka protestancka na Pomorzu, W kręgu dworu oraz Od Italii po Niderlandy – horyzonty sztuki pomorskiej. Niektóre z zabytków są publikowane po raz pierwszy, w wielu wypadkach badania pozwoliły na nowe ustalenia dotyczące datowania i atrybucji.

Autorem szaty graficznej publikacji jest prof. Waldemar Wojciechowski z Akademii Sztuki w Szczecinie. Na uwagę zasługują także wykonane specjalnie do katalogu zdjęcia autorstwa Karoliny Gołębiowskiej, Natalii Laskowskiej, Arkadiusza Piętaka i Grzegorza Soleckiego.

Polsko-niemiecka publikacja zrealizowana została w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków programu INTERREG VA oraz ze środków finansowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Katalog opublikowany został w formie elektronicznej – jako pdf dostępny bezpłatnie na stronie https://wspolne-dziedzictwo.muzeum.szczecin.pl/, w zakładce „Publikacje”.

 

ekran 1