„Szczecińska galeria cieni. Kolekcja Fridy i Wilhelma Doeringów – przyczynek do badań proweniencyjnych” - wykład dra Dariusza Kacprzaka

„Przyglądając się dziełom, które znajdowały się w posiadaniu szczecińskich kolekcjonerów, można stwierdzić, że mamy do czynienia ze sztuką wysokiej rangi artystycznej, zespołem prac w interesujący sposób odzwierciedlającym przemiany zachodzące w sztuce europejskiej końca XIX i początku XX wieku” – pisze w przygotowywanej właśnie publikacji dr Dariusz Kacprzak, historyk sztuki, muzealnik, wykładowca akademicki i zastępca dyrektora ds. naukowych w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Książka o kolekcji Fridy i Wilhelma Doeringów wkrótce zostanie wydana przez Willę Lentza. To obszerne dzieło zawierające informacje o kolekcjonerach, autorach, dziełach i ich skomplikowanych losach.

We wtorek 28 listopada Dariusz Kacprzak opowie o swoich poszukiwaniach i wręcz detektywistycznej pracy jaką podjął, przygotowując monografię na temat kolekcji tych szczecińskich mieszczan.
Spotkanie jest współorganizowane przez Zarząd Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie. Wstęp wolny.

Obraz: Portret pisarza Georga Hirschfelda i jego żony Elli, Corinth, Lovis (1858–1925), stanowiący cześć dawnej kolekcji Wilhelma oraz Friedy Döringów. Zdobił wnętrze szczecińskiej willi przy dzisiejszej ulicy Wojska Polskiego, znanej jako willa Lentza. Na przełomie lat 1925 i 1926 dzieło wraz z 35 innymi pracami malarzy niemieckich XIX–XX wieku podarowane zostało Muzeum Miejskiemu w Szczecinie, dziś jest własnością Muzeum Narodowego w Szczecinie.