Finał V Przeglądu Piosenki Patriotycznej „Śpiewający Mały Patriota”

Za nami piąta edycja Przegląd Piosenki Patriotycznej „ Śpiewający mały patriota”. Wydarzenie, skierowane do szczecińskich przedszkoli, zrealizowano w ramach 8. rocznicy otwarcia Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy.

Zadaniem uczestników była prezentacja dwóch utworów o charakterze patriotycznym w języku polskim. Cel inicjatywy to wpieranie wychowania patriotycznego dzieci w wieku przedszkolnym poprzez aktywność artystyczną oraz kształtowanie właściwych postaw przy prezentacji i odbiorze tych utworów.

W tegorocznym przeglądzie udział wzięły następujące szczecińskie placówki:
- Przedszkole Publiczne nr 10 „Bajkowa Łąka”,
- Przedszkole Publiczne nr 27 „Żagielek”,
- Przedszkole Publiczne nr 32 „Hejnałek”,
- Przedszkole Publiczne nr 62 „Baśniowe”,
- Przedszkole Publiczne nr 77 „Wesołe Siódemki”,
- Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”.

 

Zaprezentowano oryginalne układy choreograficzno-muzyczne oraz utwory:
- „Piosenka młodego patrioty”,
- „Kto ty jesteś?”,
- „Szara piechota”,
- „To moja Polska”,
- „Jaki piękny kraj”,
- „Co to jest niepodległość”,
- „Jestem Polakiem”,
- „ Jesteś Polką i Polakiem”,
- „Pieśń powstańców z 1863 roku”,
- „Przybyli ułani pod okienko”.


Decyzją jury czwarte miejsce - ex-aequo zajęły zespoły PP nr 10 „Bajkowa Łąka”, PP nr 27 „Żagielek” oraz PP nr 77 „Wesołe Siódemki”.

Trzecie miejsce przyznano Niepublicznemu Przedszkolu „Stumilowy Las”.

Drugie miejsce zajęło Przedszkole Publiczne nr 32 „Hejnałek”, a pierwsze miejsce zdobyło Przedszkole Publiczne nr 62 „Baśniowe”.

Gratulujemy małym artystom, ich rodzicom oraz przedszkolom. Dziękujemy nauczycielkom wychowania przedszkolnego za przygotowanie swych podopiecznych do przeglądu: Annie Królikowskiej, Dorocie Ślotale, Annie Mazurek, Edycie Senson, Katarzynie Spór, Marioli Hendrysiak i Marcie Zaborowskiej.

Fundatorem wszystkich nagród w postaci okazałych zestawów edukacyjnych oraz słodkiego poczęstunku było konsorcjum Sieć Ziem Zachodnich i Północnych.


oprac. Ewa Sobota