Europejskie Dni Archeologii w Muzeum Narodowym w Szczecinie

Tegoroczne Europejskie Dni Archeologii Muzeum Narodowe w Szczecinie wzbogaci udostępnieniem niewielkiej wystawy, która zostanie przygotowana jako jedna z kilku ekspozycji, organizowanych w ramach obchodów dwusetnej rocznicy utworzenia kolekcji starożytności pomorskic oraz kilkoma wydarzeniami specjalnymi. 


Zapoczątkowane w 1824 roku zbiory stały się podstawą do utworzenia w 1927 roku Muzeum Regionalnego, a po 1945 roku weszły w skład zasobów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Kolekcja ta jest świadectwem zainteresowań mieszkańców Pomorza zabytkami archeologicznymi na przestrzeni dwóch minionych wieków. Jednocześnie odcisnęło się na niej piętno złożonych losów regionu i jego współczesnej historii. Proponowany na Europejskie Dni Archeologii program działań na wystawie „Świt Pomorza. Kolekcja starożytności pomorskich” umożliwi wysłuchanie opowieści o dziejach tejże kolekcji, a także zawiera elementy aktywnej rozrywki.

 

Ekspozycja „Zabytki z historią II: oryginały – kopie – rekonstrukcje” dostępna od 14.00 do 18.00
Na niewielkiej wystawie „Zabytki z historią II: oryginały – kopie – rekonstrukcje”, zorganizowanej w przestrzeni stałej ekspozycji archeologicznej „Świt Pomorza”, zostaną zaprezentowane przykłady kopii pomorskich znalezisk archeologicznych wykonanych od pierwszej połowy XX wieku. Powielały one, a niekiedy ukazywały, zrekonstruowany wygląd zabytków, które były elementami kolekcji starożytności. W niektórych przypadkach kopie uzupełniały zbiory ekspozycyjne o artefakty, których oryginały znajdowały się w innych muzeach. Skomplikowane losy zbiorów pomorskich sprawiły, że cześć autentyków zaginęła lub uległa zniszczeniu, a zachowane kopie są obecnie jedynymi ich przedstawieniami pełnowymiarowymi. Ekspozycję uzupełnią ilustracje pochodzące z dokumentacji archiwalnej.

14.00 – 18.00
Zwiedzający mają możliwość skorzystania z przygotowanych gier wzorowanych na znaleziskach ze schyłku starożytności (gra w kości) i wczesnego średniowiecza (gra planszowa). Akcesoria do gier wraz z opisem reguł będą dostępne w strefie edukacyjnej wystawy „Świt Pomorza”.


14.30
Oprowadzenie kuratorskie ścieżką tematyczną: „Zabytki z historią II: oryginały – kopie- rekonstrukcje” po wystawie Świt Pomorza”


16.00
Oprowadzenie kuratorskie ścieżką tematyczną: „ 200 lat kolekcji starożytności pomorskich po wystawie „Świt Pomorza”

17.00
Konkurs dla zwiedzających: zidentyfikuj kopie znalezisk umieszczonych na wystawie „Świt Pomorza”. Troje uczestników, którzy jako pierwszy prawidłowo odszukają przedmioty scharakteryzowane na kartach konkursowych, zostanie nagrodzonych okolicznościowymi pamiątkami muzealnymi, przygotowanymi w ramach projektu 200 lat kolekcji starożytności pomorskich.

 

EDA wersja z miejscem na program 1 kopia