Spotkanie promocyjne książki "Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności"

Zapraszamy na spotkanie promocyjne nowego wydawnictwa Muzeum Narodowego w Szczecinie, dwutomowej monografii źródłowej "Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I" poświęconej wynikom badań naukowych nad najmniejszym nadodrzańskim kwartałem szczecińskiej Starówki.

Spotkanie odbędzie się w piątek, 31 stycznia 2020 roku o godzinie 17.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina (Ratusz Staromiejski, ul. Księcia Mściwoja II 8). Wstęp wolny. 

Książka została wydana Dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Kwartał I znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie średniowiecznej Bramy Panieńskiej, z której do dziś zachowała się Baszta Panieńska, znana też jako Baszta Siedmiu Płaszczy.

Wieloautorska publikacja monograficzna pod redakcją archeologa, dr hab. Anny B. Kowalskiej ukazuje dzieje północno-wschodniej części Starego Miasta od wczesnych faz średniowiecza po nowożytność – od średniowiecznego „urbs” po nowożytne „civitas”, w rejonie współczesnej ulicy Kłodnej. To tutaj podczas prac archeologicznych znaleziono unikatową drewnianą tarczę, jedyną tego typu w Europie, tutaj odkryto relikty najstarszych umocnień drewniano-ziemnych szczecińskiego podgrodzia i pozostałości najstarszych urządzeń wodociągowych obecnego Podzamcza.

Integralną częścią projektu jest strona internetowa (subdomena www.muzeum.szczecin.pl). na której można znaleźć informacje na temat historii Podzamcza od średniowiecza po nowożytność oraz fotografie, rysunki i opisy najciekawszych zabytków archeologicznych.