Międzynarodowy Dzień Teatru - warsztaty domowe

Dzień Teatru ustanowiono w Helsinkach w czerwcu 1961 roku podczas IX. światowego kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (International Theatre Institute – ITI) działającego pod auspicjami UNESCO. Pomysłodawcą tej idei był Arvi Kivimaa, prezydent Fińskiego Instytutu ITI.

Dzień obchodów ustalono na 27 marca, w rocznicę otwarcia Teatru Narodów (Theatre of Nations) w Paryżu – festiwalu, podczas którego spotkały się zespoły z obu stron „żelaznej kurtyny”. Od tego czasu Dzień Teatru jest świętowany rokrocznie przez ponad sto narodowych ośrodków ITI na całym świecie.

Obchody Światowych Dni Teatru mają na celu promocję i międzynarodową wymianę informacji na temat teatru, zwiększenie zakresu współpracy ludzi teatru, uświadomienie opinii publicznej wagi sztuki i artystycznej kreacji w życiu codziennym, wzmocnienie przyjaźni i więzi międzyludzkich. Co roku 27 marca rozsyłana jest wiadomość, tłumaczona na ponad 20 języków, od wybitnego przedstawiciela świata kultury i sztuki, zawierająca jego przemyślenia na temat teatru i światowej harmonii. Pierwszą taką wiadomość wysłał w 1962 roku francuski pisarz i dramaturg Jean Cocteau. 

W bieżącym roku Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzimy po raz sześćdziesiąty.

oczaj 

Nie ma wątpliwości, że teatr to miejsce magiczne. W nim wszystko zdarzyć się może – postaci fruwają, rośliny skaczą, mówią i śpiewają, mrówka jest wielkości słonia, a żółwia w wyścigach nikt nie pokona. Teatr odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego z nas. Kontakt dzieci z teatrem jest szczególnie istotny w procesie ich edukacji i wszechstronnego rozwoju. Bardzo ważne są wspólne wyjścia na spektakle, jak i sama zabawa w teatr, podczas której dziecko staje się artystą, twórcą scenografii, kostiumów i rekwizytów.

Można wymienić wiele zalet wpływu teatru na rozwój dzieci w różnym wieku. Rozwija on wyobraźnię, fantazję, twórcze myślenie, wrażliwość oraz kształtuje piękną, poprawną mowę, wzbogaca słownictwo, uczy współdziałania w grupie, wspomaga rozwój emocjonalny. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy w teatr i z teatrem! Zadania zostały przygotowane z myślą o młodszych i starszych dzieciach (do wyboru). Można wykonać je samodzielnie lub skorzystać z pomocy innych osób. Być może zainspirują Was one do kreatywnego spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi.

MATERIAŁ DO POBRANIA

 ocz1