13 ENM: rozstrzygnięcie konkursu Działu Etnografii Pomorza

Naczynie gliniane o wymiarach: 59 cm ( razem z uszami) x 16,5 cm i wysokości 36,5 cm zostało wykonane na Pomorzu. Zdobione jest poprzecznym rytowanym ornamentem geometrycznym złożonym z linii falistych i prostych ułożonych naprzemiennie. Widnieje na nim także inskrypcja: 

Von Erd und Tohn bin ich gemacht wer mich zer bricht der Toepfer lacht
August ADO 1794 E.M. W.

[Jestem zrobiony z ziemi i gliny, kto mnie stłucze garncarz śmieje się

Sierpień ADO {Anno Domini}1794 E.M. W. ]

Dzięki niej wiemy, że garncarz o monogramie E.M.W. 224 lata temu jeden ze słonecznych, sierpniowych dni postanowił spędzić inaczej. Nie siadać do koła garncarskiego, by toczyć dzbanki, miski i talerze jak czynił to codziennie, ale zrobić coś innego dla siebie lub może na zamówienie, takiego dalekiego od codziennej rutyny. I wylepił, oddając mu swój garncarski kunszt naczynie żart, naczynie anegdotę, naczynie, które nie służyło do niczego. 

U schyłku XVIII wieku absolutne w swej nieprzydatności po prostu sobie było, bo był to czas, kiedy każdy przedmiot miał określony kształt i funkcję [np. widelczyk do jedzenia sardynek różnił się o tego do jedzenia ostryg lub potrzebnego do konsumpcji ślimaków itd.]

Nam żyjącym w XXI wieku, już nieomal od 100 lat przyzwyczajonych do zmienności i zamienności funkcji i kształtów przedmiotów, a z drugiej strony do unifikacji i uproszczenia życia [np. zazwyczaj wszystko jemy jednym rodzajem widelca, ba! nawet plastikowym] wyobraźnia podpowiada różne rozwiązania.

Jej wyraz dały odpowiedzi na konkurs, za uczestnictwo w którym serdecznie wszystkim Państwu gorąco dziękujemy.

Otrzymaliśmy 104 odpowiedzi. Niestety, żadna z nich nie była prawidłowa.;-) 

Jury w składzie: Elżbieta Jurska – Kierownik Działu Komunikacji Społecznej MNS, Dorota Baumgarten – Szczyrska – Dział Edukacji MNS, Małgorzata Kłosińska – Grzechowiak – Dział Etnografii Pomorza MNS, Iwona Karwowska – Kierownik Działu Etnografii Pomorza MNS, do zbiorów którego należy bohater naszego konkursu.

Zagadka była trudna i podchwytliwa, ale dzięki temu wszyscy się dobrze bawiliśmy, bo nie było barier dla Państwa fantazji. 

Jury postanowiło nagrodzić odpowiedzi:
Kubek dla żaby szerokogębnej - za dowcipne i oryginalne skojarzenie
Przyrząd do oliwienia wioseł - za interesującą próbę racjonalnego wytłumaczenia formy naczynia.

W przyszłym roku Dział Etnografii Pomorza przygotuje nową zagadkę. Kandydaci do zaprezentowania siebie z niecierpliwością już tupią w magazynowe półki…