Wystawa czasowa: Wolność na wyciągnięcie ręki. Serbołużyczanie, a kwestia mniejszości narodowych

Zapraszamy w czwartek, 13 czerwca 2024 r., o godz. 13.00, do Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy na otwarcie wystawy "Wolność na wyciągnięcie ręki. Serbołużyczanie, a kwestia mniejszości narodowych" po 1918 r.

Wystawę przygotował Instytut Serbołużycki w Budziszynie. Jej podstawę stanowią materiały pochodzące z Serbołużyckiego Archiwum Kultury.

Celem popularnonaukowej ekspozycji jest zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców kompleksowego obrazu burzliwych dziejów Serbołużyczan w międzynarodowym kontekście oraz ich miejsce we współczesnym świecie. Na wystawie dostępny jest przewodnik w trzech językach: polskim, niemieckim i górnołużyckim. Wydarzeniem towarzyszącym ekspozycji będzie krótkie sympozjum pt. Z Budziszyna do Szczecina, w którym udział wezmą dr hab. Piotr Pałys, dr Małgorzata Mieczkowska i Michał Dłużak.

Wystawę będzie można oglądać do 19 lipca 2024 r.

dr hab. Piotr Pałys, prof. IŚ (Instytut Śląski), historyk zajmujący się dziejami najnowszymi. Autor m.in. Od inkorporacji do autonomii kulturalnej. Kontakty polsko-serbołużyckie w latach 1945–1950 (2005), Państwa słowiańskie wobec Łużyc w latach 1945–1948 (2014), Kwestia żytawska 1945–1949. Na skrzyżowaniu interesów czeskich, niemieckich, rosyjskich, serbołużyckich i polskich (2016), Wojciech Kóčka w serbołużyckim ruchu narodowym 1945–1950. Wybór dokumentów (2019), Jugosławia wobec Serbołużyczan i Łużyc w latach 1946–1949. Wybór źródeł (2020). Podczas sympozjum wygłosi wykład pt. Swoboda kiwa. Serbołużyczanie w dwudziestowiecznej Europie.

dr Małgorzata Mieczkowska (Uniwersytet Szczeciński), badaczka kwestii mniejszościowych i etnicznych i dziejów najnowszych, sorabistka. Autorka m.in. Pomiędzy koncepcją, a praktyką. Polska wobec Łużyc w latach 1945–1990 (2002), Polska wobec Łużyc w drugiej połowie XX wieku. Wybrane problemy (2006). Podczas sympozjum wygłosi wykład pt. Związki Pomorza Zachodniego z Łużycami i Serbołużyczanami.

Michał Dłużak (Muzeum Narodowe w Szczecinie), twórca i administrator strony internetowej Stowarzyszenia Polsko-Serbołużyckiego Pro Lusatia. Podczas sympozjum wygłosi wykład pt. Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie Pro Lusatia w przestrzeni internetowej.