Daleko od Moskwy - Loin de Moscou

Monografia autorstwa Szymona Piotra Kubiaka „Daleko od Moskwy. Gérard Singer i sztuka zaangażowana”, wydana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie w 2016 roku, doczekała się francuskiego tłumaczenia!

Tak piszą o niej paryskie redaktorki, Mathilde Arnoux i Sira Luthardt:

„W 2014 roku monumentalny obraz francuskiego malarza Gérarda Singera «14 lutego 1950 roku w Nicei» został ponownie odkryty w magazynach szczecińskiego Muzeum Narodowego. Jak do tego doszło? To właśnie śledzi Szymon Piotr Kubiak w tej książce. Obfitą narracją łączy komunistyczne kręgi artystyczne i kulturalne Francji i Polski, rzadko opisywane w historiografii artystycznej drugiej połowy XX wieku. Historyczne rekolekcje pozwalają mu ukazać transformacje, jakich dokonano w analizie praktyk artystycznych epoki stalinowskiej w Polsce. Autor zachęca nas do refleksji nad długą ciszą wokół sztuki w krajach komunistycznych, kiedy nie była ona częścią awangardy. Poza różnicami politycznymi i granicami geograficznymi, Kubiak tka sieć powiązań w całej Europie podzielonej żelazną kurtyną i sprawia, że ​​sztuka krajów komunistycznych staje się tłem, na którym jawią się sztuki plastyczne świata kapitalistycznego. Książka zachęca zatem do myślenia o współzależnościach Wschodu i Zachodu i odczytania zimnej wojny w nowym świetle”.

Tekst polski, przejrzany i poprawiony, autor uzupełnił o informacje niezbędne dla francuskiego czytelnika. Przekładu dokonał Erik Veaux, tłumacz dzieł Tadeusza Borowskiego, Józefa Czapskiego, Czesława Miłosza i Olgi Tokarczuk, zaś publikację przygotowały dwie prestiżowe instytucje francuskie: Niemieckie Forum Historii Sztuki w Paryżu (działające w ramach Fundacji Maksa Webera) i Dom Nauk Humanistycznych (fundacja związana z Uniwersytetem Sorbony Paris Cité). Wsparcia finansowego udzielił Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. Książka ukazała się w serii „Passerelles” (Pomosty) prowadzonej przez profesora Thomasa Kirchnera, obejmującej eseje z zakresu historii sztuki. Do tej pory wydano w niej prace takich sław jak Jean-Louis Cohen, Werner Hoffmann, Willibald Sauerländer czy Pierre Vaisse. Szymon Piotr Kubiak jest kierownikiem Działu Sztuki Europejskiej 1800–1945 Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz adiunktem w tutejszej Akademii Sztuki.