Wystawa czasowa: „Panoramiczny happening morski” Tadeusza Kantora w fotografii Eustachego Kossakowskiego