Plenerowa wystawa czasowa: Wypędzeni 1939

Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do Rzeszy, rozpoczęte w 1939 r. niemal natychmiast po zakończeniu działań wojennych (kampanii wrześniowej), były pierwszym aktem polityki ludnościowej nazistów w okupowanej Europie. Właśnie o tym opowiada wystawa pt. „Wypędzeni 1939” , którą na pl. Solidarności 1 będzie można oglądać od 28 marca do końca kwietnia 2018 roku.

Podczas II wojny światowej niemiecka polityka deportacyjna doprowadziła do powstania obozów śmierci i Zagłady Żydów. Deportacje – głównie do Generalnego Gubernatorstwa – objęły kilkaset tysięcy osób. Szczególnie intensywnie prowadzono je na terenie Warthegau (jednostki administracyjnej utworzonej z Wielkopolski, części ziemi łódzkiej z Łodzią, Kujaw z Włocławkiem). Podobne praktyki miały miejsce na terenie Pomorza, Śląska oraz północnego Mazowsza z Ciechanowem, również anektowanych przez Rzeszę. 

Wystawa uzmysławia nie tylko przebieg i skalę tych deportacji, ale również ich konteksty historyczne (pakt Ribbentrop-Mołotow, eksterminacja elit polskich na ziemiach wcielonych, Zagłada Żydów, Generalny Plan Wschodni). Fotografie i dokumenty pochodzą z archiwów niemieckich i polskich, w tym także z zasobów lokalnych instytucji kultury oraz ze zbiorów prywatnych. 

Ekspozycja była dotychczas prezentowana w czterdziestu miejscach w Polsce, Niemczech i Austrii. Autorami wystawy są dr Jacek Kubiak (kurator), Małgorzata Schmidt (projekt plastyczny), Janusz Zemer (współpraca scenariuszowa).

Uwaga! W związku z uszkodzeniami spowodowanymi porywistym wiatrem część wystawy jest nieodstępna. Zniszczone elementy ekspozycji zostaną przywrócone w możliwe szybkim terminie. Przepraszamy za utrudnienia.

Plenerowa wystawa czasowa: „Wypędzeni 1939”

plac Solidarności / Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy

Wystawa czynna od 28 marca do 30 kwietnia 2018 roku 

Organizator: Związek Miast Polskich, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Poznaniu, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Partnerzy: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy